sikring slider brand tyveri2

Stop branden!

Du kan trygt bestille os til opsætning af og serviceeftersyn på nedenstående, kombinérbare alarmanlæg. Hvert med sin unikke funktion, der i kædereaktion træder i kraft, hvis en brand opstår.

En brandalarm kan afhjælpe brandens udvikling og i yderste konsekvens endda være livreddende. Du kan trygt bestille os til opsætning af og service på nedenstående alarmsystemer. Hver alarm har sin unikke funktion, der træder i kraft, hvis en brand opstår, og systemerne er kombinérbare efter behov.

Kontakt Rasmus N. Engelsmann

Sikkerhedsbelysning

Nødbelysning, flugtvejsbelysning, panikbelysning og sikkerhedsbelysning. De betyder alle det samme og sikrer, at der vises vej ud af en bygning, hvor en ulykke har fundet sted. Også i de tilfælde, hvor andre lyskilder pga. omstændighederne ikke længere fungerer.

ABA - Automatisk brandalarmanlæg

Det automatiske brandalarmanlæg består af detektorer, der registrerer røg- og varmeudvikling og i den forbindelse automatisk foretager alarmopkald til brandvæsnet.

ABV - Automatisk brandventilation

Den automatiske brandventilation fungerer sådan, at udvalgte vinduer automatisk åbnes, når brandalarmen pga. røgudvikling udløses. Herved udledes røgen, og temperaturen sænkes, så brandfolk får de bedst mulige betingelser for at gå ind i bygningen og slukke branden.

AVA - Automatisk varslingsanlæg ved brand

Den automatiske brandvarsling udløses bl.a., hvis det automatiske barndalarmanlæg (ABA) aktiveres. Med lyd og tale orienteres personer i en given bygning om, at en farlig situation er opstået, og at de derfor straks skal søge ud.

ABDL - Automatisk branddørslukning

Den automatiske branddørslukning er styret af detektorer, der ved udvikling af røg og varme, automatisk lukker alle branddøre og forhindrer en opstået brand i at sprede sig yderligere.